Daňový kalendář - březen 2012

1. března 2012

 • daň z příjmů - podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2011

12. března 2012

 • spotřební daň - splatnost daně za leden 2012 (mimo spotřební daň z lihu)

15. března 2012

 • daň z příjmů- čtvrtletní záloha na daň
 • daň z příjmů - podání oznámení platebního zprostředkovatele

20. března 2012

 • daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
 • daň z příjmů - elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2011

26. března 2012

 • spotřební daň - daňové přiznání za únor 2012
 • spotřební daň - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za únor 2012 (pokud vznikl nárok)
 • spotřební daň - splatnost daně za listopad 2011 (pouze spotřební daň z lihu)
 • daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za únor 2012; souhrnné hlášení za únor 2012
 • energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2012