Daňový kalendář - červen 2012

11. června 2012

  • spotřební daň - splatnost daně za duben 2012 (mimo spotřební daň z lihu)

15. června 2012

  • daň z příjmů - čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

20. června 2012

  • daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

25. června 2012

  • spotřební daň - splatnost daně za duben 2012 (mimo spotřební daň z lihu)
  • spotřební daň - daňové přiznání za květen 2012
  • spotřební daň - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za květen 2012 (pokud vznikl nárok)
  • daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za květen 2012 – souhrnné hlášení za květen 2012
  • energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2012