Daňový kalendář - červenec 2012

2. července 2012

 • daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2012
 • daň z příjmů -  podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2011, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce

10. července 2012

 • spotřební daň - splatnost daně za květen 2012 (mimo spotřební daň z lihu)

16. července 2012

 • daň silniční - záloha na daň za 2. čtvrtletí 2012

20. července 2012

 • daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

25. července 2012

 • spotřební daň - splatnost daně za květen 2012 (mimo spotřební daň z lihu)
 • spotřební daň - daňové přiznání za červen 2012
 • spotřební daň - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za červen 2012 (pokud vznikl nárok)
 • daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2012
 • daň z přídané hodnoty - souhrnné hlášení za červen 2012 a 2. čtvrtletí 2012
 • energetické daně -  daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2012

31. července 2012

 • daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2012