Daňový kalendář - duben 2012

2. dubna 2012

 • daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2012
 • daň z příjmů -  podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2011, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám
 • daň darovací - podání přiznání k dani darovací v případě bezúplatně nabytých povolenek na emise skleníkových plynů

9. dubna 2012

 • spotřební daň - splatnost daně za únor 2012 (mimo spotřební daň z lihu)

16. dubna  2012

 • daň silniční - záloha na daň za 1. čtvrtletí 2012

20. dubna 2012

 • daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

24. dubna 2012

 • spotřební daň - splatnost daně za únor 2012 (pouze spotřební daň z lihu)

25. dubna 2012

 • spotřební daň - daňové přiznání za březen 2012
 • spotřební daň - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických)benzinů za březen 2012 (pokud vznikl nárok)
 • daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen 2012
 • daň z přidané hodnoty - souhrnné hlášení za březen 2012 a 1. čtvrtletí 2012
 • energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2012