Daňový kalendář - leden 2012

2. ledna 2012

 • daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011

9. ledna 2012

 • spotřební daň - splatnost daně za listopad 2011 (mimo spotřební daň z lihu)

20. ledna 2012

 • daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

24. ledna 2012

 • spotřební daň - splatnost daně za listopad 2011 (pouze spotřební daň z lihu)

25. ledna 2012

 • spotřební daň - daňové přiznání za prosinec 2011
 • spotřební daň - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických benzinů za prosinec 2011 (pokud vznikl nárok)
 • daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za prosinec 2011
 • daň z přidané hodnoty - souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2011
 • energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2011

31. ledna 2012

 • biopaliva - hlášení dle § 3a odst. 6 zákona č. 86/2002 Sb.
 • daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2011
 • daň z nemovitosti - daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2012
 • daň silniční - daňové přiznání a daň za rok 2011