Daňový kalendář - listopad 2012

9. listopadu 2012

  • spotřební daň - splatnost daně za září 2012 (mimo spotřební daň z lihu)

20. listopadu 2012

  • daň z příjmů -  měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

26. listopadu 2012

  • spotřební daň -  daňové přiznání za říjen 2012
  • spotřební daň - splatnost daně za září 2012 (pouze spotřební daň z lihu)
  • spotřební daň - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za říjen 2012 (pokud vznikl nárok)
  • daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za říjen 2012 – souhrnné hlášení za říjen 2012
  • daň z přidané hodnoty - souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí 2012 a za září 2012
  • energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2012

30. listopadu 2012

  • daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2012
  • daň z nemovitosti - splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)