Daňový kalendář - prosinec 2012

10. prosince 2012

 • spotřební daň - splatnost daně za říjen 2012 (mimo spotřební daň z lihu)

17. prosince 2012

 • daň z příjmů - čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
 • daň silniční - záloha na daň za říjen a listopad 2012, event. splatnost jedné zálohy na daň (nejméně ve výši 70 % roční daňové povinnosti) – v případě poplatníka daně, je-li provozovatelem nákladních vozidel včetně tahačů, nákladních přívěsů a nákladních návěsů s největší povolenou hmotností 12 a více tun, kterým se dle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční snižuje sazba daně o 48 %

20. prosince 2012

 • daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

27. prosince 2012

 • spotřební daň - splatnost daně za říjen 2012 (pouze spotřební daň z lihu)
 • spotřební daň - daňové přiznání za listopad 2012
 • spotřební daň - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za listopad 2012 (pokud vznikl nárok)
 • daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za listopad 2012 – souhrnné hlášení za listopad 2012
 • daň z přidané hodnoty - souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí 2012 a za září 2012
 • energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2012

31. prosince 2012

 • daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2012