Daňový kalendář - říjen 2012

1. října 2012

 • daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2012

10. října 2012

 • spotřební daň - splatnost daně za srpen 2012 (mimo spotřební daň z lihu)

15. října 2012

 • daň silniční - záloha na daň za 3. čtvrtletí 2012

22. října 2012

 • daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

25. října 2012

 • spotřební daň - splatnost daně za srpen 2012 (pouze spotřební daň z lihu)
 • spotřební daň -  daňové přiznání za září 2012
 • spotřební daň - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za září 2012 (pokud vznikl nárok)
 • daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za 3. čtvrtletí a za září 2012
 • daň z přidané hodnoty - souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí 2012 a za září 2012
 • energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2012

31. října 2012

 • daň z přidané hodnoty -  poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace podle § 106a zákona o DPH
 • daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2012