Daňový kalendář - únor 2012

9. února 2012

 • spotřební daň - splatnost daně za prosinec 2011 (mimo spotřební daň z lihu)

15. února 2012

 • daň z příjmů - podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků na zdaňovací období 2012 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2011
 • daň z příjmu -podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně

20. února 2012

 • daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

24. února 2012

 • spotřební daň - splatnost daně za prosinec 2011 (pouze spotřební daň z lihu)

27. února 2012

 • spotřební daň - daňové přiznání za leden 2012
 • spotřební daň - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických benzinů za leden 2012 (pokud vznikl nárok)
 • daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za leden 2012
 • daň z přidané hodnoty - souhrnné hlášení za leden 2012
 • energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2012

29. února 2012

 • daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2012