Daňový kalendář - září 2012

10. září  2012

  • spotřební daň -  splatnost daně za červenec 2012 (mimo spotřební daň z lihu)

17. září 2012

  • daň z příjmů - čtvrtletní záloha na daň

20. září 2012

  • daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

24. září 2012

  • spotřební daň - splatnost daně za červenec 2012 (pouze spotřební daň z lihu)

25. září 2012

  • spotřební daň - daňové přiznání za srpen 2012
  • spotřební daň -  daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za srpen 2012 (pokud vznikl nárok)
  • daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za srpen 2012 – souhrnné hlášení za srpen 2012
  • energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2012