Právní služby

V oblasti právních služeb nabízíme:

  • Zastupování v obchodních, pracovních, občanských, rodinných i trestních případech
  • Zakládání společností
  • Prodej společností
  • Likvidace společností
  • Správa a vymáhání pohledávek
  • Zpracování a revize právních smluv a dalších dokumentů
  • Zpracování podkladů pro rozhodčí řízení
  • Zajištění exekutorských služeb nezávislými externími exekutory