Daně

Nabízíme mimo jiné tyto služby:

  • Zpracování, sestavení a podání daňových přiznání právnických i fyzických osob.

  • Řešení daňových problémů včetně vypracování odborných stanovisek.

  • Zatříďování majetku do odpisových skupin včetně stanovení pořizovacích cen jednotlivých částí majetku.

  • Detailní analýzy daňových rizik.

  • Řešení daňové optimalizace.

  • Aktuální informace o změnách daňových zákonů.

  • Zastupování klientů u daňových úřadů.

  • Zastupování při daňových kontrolách.

  • Prolongace termínů pro podání daňových přiznání

  • …a mnoho dalšího