Mzdové účetnictví

V oblasti mzdového účetnictví Vám naízíme:

  • Zpracování pravidelné mzdové agendy
  • Vypracování pracovních smluv, manažerských smluv, dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení práce
  • Přihlášky a odhlášky firem a zaměstnanců u sociálních úřadů a zdravotních pojišťoven
  • Zastupování klientů při kontrolách na úřadech sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťovnách
  • Služby spojené s odchodem zaměstnanců do důchodu (starobní, předčasný, invalidní)
  • Poradenství v legislativní oblasti (zákoník práce, zákon o zaměstnanosti, zákon o sociálním pojištění, zákon o zdravotním pojištění)