Institut ručení za DPH za nespolehlivého plátce

Novela zákona o DPH zavedla institut ručení za DPH za nespolehlivého plátce. To v praxi znamená, že každý odběratel musí ve svém zájmu ověřit, že číslo účtu, na který má platit svému dodavateli (uváděné na faktuře dodavatele) JE PLATNÉ. Za tím účelem vytvoří ministerstvo financí databázi účtů používaných pro ekonomickou činnost, ve které bude možno platnost čísel ověřovat, obdobně jako dnes ověřujeme DIČ plátce v EU. Celý tento systém začne platit 1. 4. 2013, kdy bude spuštěna a zpřístupněna databáze příslušných bankovních účtů.

Aby mohly být bankovní účty Vaší firmy zahrnuty do ověřovací databáze, je potřeba je sdělit Vašemu finančnímu úřadu do konce února 2013.

Pokud byste tak neučinili, nehrozí Vám žádná sankce, ale Vašim odběratelům nebude uznán odečet DPH z faktur, které zaplatili na neregistrovaný účet a takové DPH budou muset zaplatit finančnímu úřadu zpět. Stejně tak to platí, kdybyste Vy zaplatili dodavateli na účet, který on nezaregistroval. Jako logický důsledek nastane situace, že nebudete spolupracovat s obchodním partnerem, který má neregistrované účty a nebudete riskovat vrácení DPH finančnímu úřadu, raději si vyberete obchodního partnera, který své účty řádně zaregistroval.

 

Nabízíme Vám ke stažení dopis, ve kterém jsou uvedeny všechny náležitosti, které musíte uvést se zmiňovanou situací. Dopis je ve formátu PDF. Veškerý obsah z dokumentu PDF si můžete zkopírovat do Vašeho textového editoru a následně upravit. Pro oznámení můžete použít Váš hlavičkový papír. Veškeré údaje označené hnědě ve vzorovém dopisu, je nutné upravit dle Vašich údajů.

Vzor dopisu

 

Oznámení finančnímu úřadu můžete také provést na formuláři: Oznámení změn registračních údajů.