Daňový kalendář - květen 2012

2. května 2012

 • daň z příjmů - podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2011

10. května 2012

 • spotřební daň - splatnost daně za březen 2012 (mimo spotřební daň z lihu)

21. května 2012

 • daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

25. května 2012

 • spotřební daň - splatnost daně za březen 2012 (pouze spotřební daň z lihu)
 • spotřební daň - daňové přiznání za duben 2012
 • spotřební daň - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických)benzinů za duben 2012 (pokud vznikl nárok)
 • daň z příjmů - daňové přiznání a daň za duben 2012 – souhrnné hlášení za duben 2012
 • energetické daně - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2012

31. května 2012

 • daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2012
 • daň z nemovitosti - splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
 • daň z nemovitosti - splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)