Daňový kalendář - srpen 2012

9. srpna 2012

  • spotřební daň - splatnost daně za červen 2012 (mimo spotřební daň z lihu)

20. srpna 2012

  • daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

24. srpna 2012

  • spotřební daň - splatnost daně za červen 2012 (pouze spotřební daň z lihu)

27. srpna 2012

  • spotřební daň - daňové přiznání za červenec 2012
  • spotřební daň - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za červenec 2012 (pokud vznikl nárok)
  • daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za červenec 2012 – souhrnné hlášení za červenec 2012
  • energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2012

31. srpna 2012

  • daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2012
  • daň z nemovitosti - splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)